Cô ói con muốn đụ cô 3 của con quá thì phải làm sao đây con thích cô từ lúc con 11, tuổi bây giờ con 23 rồi cô giúp con đi?

2 câu trả lời 2