ý đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 3 tháng trước

Nếu có Vdd của 2 chất trước phản ứng thì Vdd sau phản ứng làm sao ?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 2 tháng trước

    Ẹdiifisksnddksnndkfkskw

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.