Khuyến đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 2 tháng trước

Nhờ giả bài đại số.Cám ơn?

Cho ba số x, y, z > 0 Ch/m

x/(2x+y+z) + y/(x+2y+z) + z/(x+y+2z)<=3/4

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 2 tháng trước

    Đặt t = x+y+z với đk t>0

    Sau đó thay t vào quy đồng lên rồi chứng minh thôi

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.