Trộm có giật mình không ?

Ăn trộm vào một căn nhà tối om, lò mò một hồi lại gặp chủ nhà, thì có giật mình la toáng lên không 🤣 ?

3 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 năm trước

    Đa phần là không, vì trộm rất cảnh giác, thường thì người la toáng lên là chủ nhà :v

  • 1 năm trước

    Có chứ,nhưng ăn trộm không sợ vì họ đã chủ động .

  • Có chứ. Họ cũng có trái tim người mà thôi.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.