Phan Mạnh đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 1 tháng trước

Cho tập A = {1;2;3;4;5}. Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số đôi một khác nhau và nhỏ hơn 345? Các bạn giúp mình xem ra 32 hay 33 nha.?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 1 tháng trước

    Ra 24 nhac fffff

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.