Thủy Kim đã hỏi trong Khoa học Xã hộiTâm lý học · 1 tháng trước

Làm sao tự biết có bệnh, nhất là bệnh điên ấy ạ?

2 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    1 tháng trước

    Người điên hay nghĩ người khác điên, còn mình thì không điên khùng gì ráo! 😋

  • 4 tuần trước

    Bạn tự hỏi câu này thì mình nghĩ bạn cũng có chút vấn đề về tâm lý rồi.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.