câu ca dao: "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng ,Ngày tháng mười chưa cười đã tối" Câu nói đó đúng với những nơi nào trên trái đất và ko đúng?gt?

địa lí 10

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • alex
    Lv 7
    3 tháng trước

    Câu nói đó đúng với những nơi ở Bắc bán cầu , không đúng ở Nam bán cầu

    • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.