Vân đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 2 tháng trước

mọi người giúp em câu này, em cám ơn với ạ.?

Attachment image

2 Câu trả lời

Xếp hạng
 • 1 tuần trước

  zalo:0349139135

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
 • alex
  Lv 7
  2 tháng trước

  X~N(25,9)

  Pr(X<20|X>10) = Pr(10<X<20)/Pr(X>10) = 0.0478

  Y ~ Bi(n = 5 , p=0.0478)

  Pr(Y = 3) = 5C3(0.0478)^3 *(1-0.0478)^2 = 0.0010

  • Đăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.