takeshi đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 2 tháng trước

Nhận biết tam giác biết s = [(căn3)/36] (a+b+c)^2?

Bạn nào giúp mình giải bài này được không? Mình đang cần gấp :>>

Attachment image

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    2 tháng trước

    Tôi sẽ xem, nhưng tôi hy vọng bạn tìm thấy câu trả lời

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.