Khuyến đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 2 tháng trước

Nhờ giải 2 câu cuối bài toán hình lớp 9.Cám ơn 5*?

Cho tam giác ABC nhọn,AH đường cao, phân giác trong của góc A cắt BC tại O, Goi M, N là hình chiếu của O lên AB, AC

a. Chứng minh các điểm M, H, O, N thuộc đường tròn (ra rồi)

b. Qua O vẽ đường vuông góc BC cắt MN tại K

Ch/m KN.AC = KM.AB (nhờ giải câu này)

c. AK cắt BC tại I.Ch/m I là trung điểm BC (nhờ giải câu này)

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • Ẩn danh
    2 tháng trước

    Tôi không biết, tôi hy vọng bạn tìm thấy câu trả lời

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.