Ái Vy đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênHóa học · 4 tháng trước

nhận biết các dung dịch sau: HCl, HClO, KOH, kHCO3?

3 Câu trả lời

Xếp hạng
 • Ẩn danh
  2 tháng trước

  Usroysrusrosruo

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 4 tháng trước

  HCl = axít clohiđric

  HClO = axít hipoclorơ

  KOH = kali hiđroxit

  KHCO3 = kali bicacbonat

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
 • 4 tháng trước

  Bước 1: Dùng quỳ tím. HCl hóa đỏ, HClO làm mất màu quỳ tím. KOH và KHCO3 hóa xanh.

  Bước 2: Lấy HCl cho qua 2 chất hóa xanh ở bước 1, chất nào có khí CO2 bay lên là KHCO3.

  Hết.

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.