Anh đã hỏi trong Giáo dục & Tham khảoGiúp bài tập · 3 tháng trước

Qua ba bài thơ " Tức cảnh Pác Bó " " Ngắm trăng" và " Đi đường " em hiểu gì về hoàn cảnh và tinh thần của người chiến sĩ cách mạng?

Chưa có câu trả lời nào.
Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.