Pee đã hỏi trong Khoa học Xã hộiKhoa học Xã hội - Khác · 2 tháng trước

Chỉ ra và phân tích luận điểm sáng tạo của Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 2 tháng trước

    Ăn cắp tư tưởng của người khác rồi về mông má thành của mình.

    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.