Trang đã hỏi trong Máy tính & InternetPhần mềm · 2 tháng trước

How to import events from built-in calendar with MemoryTimer?

Attachment image

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • 2 tháng trước

    Open MemoryTimer, click the menu on the right to find "LocalCalendar" and follow the instructions to import the calendar

    Attachment image
    • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.