Tăng tốc độ website?

Mình đang seo 1 website trang https://www.inlygiare.com/  bạn nào rành về website kiễm tra giúp mình để tặng tốc độ tối đa .

Điểm của công cụ pagespeed/insights của Google .Phiên bản desktop thì 98 điểm rồi nhưng bên mobile chỉ 74 điểm ;( vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra .https://developers.google.com/speed/pagespeed/insi...

Attachment image
Chưa có câu trả lời nào.
Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.