Dôn đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 2 tháng trước

Giúp mình câu này với. Mình cần gấp ạ ^^?

Một vật có khối lượng 100g được ném thẳng đứng lên cao với vận tốc 8m/s từ độ cao 4m so với mặt đất. Lấy g=10m/s. Bỏ qua lực cản của khí.?

a. Xác định cơ năng của vật khi chuyển động b. Tính độ cao cực đại mà vật đạt được c. Tính độ cao của vật khi động năng bằng thế năng d. Tìm vận tốc của vật khi động năng bằng hai lần thế năng e. Xác định vận tốc của vật khi ở độ cao 6m g. Tìm độ cao của vật để tại đó vận tốc của vật là 3m/s

1 Câu trả lời

Xếp hạng
 • xidau
  Lv 6
  2 tháng trước

  Bài này rất dễ nếu dùng nguyên lý bảo toàn cơ năng : từ lúc vật rời khỏi bàn tay người thí nghiệm (t=0) cho đến trước khi đụng đất. Cơ năng của nó là : E(t) = Ep(t) + Ec(t) = mgh(t) + ½ mv(t)²    Vì bỏ qua lực cản của khí, bảo toàn cơ năng có thể áp dụng : E(t) = E(0)

  1. E(0) = Ep(0) + Ec(0) = mgh(0) + ½ mv(0)² = (0,1 x 10 x 4) + ½ x 0,1 x 8² = 7,2 J

  2. Lúc đến độ cao cực đại h(2) thì tốc độ triệt tiêu v(2) = 0

  E(2) = mgh(2)

  E(2) = E(0)   =>  7,2 = mgh(2)   =>   h(2) = 7,2 mét

  3. E(3) = Ep(3) + Ec(3)  =  E(0)

  Ep(3) = Ec(3)  =>  E(3) = 2 Ep(3)

  E(0) = 2 Ep(3) = mgh(3)   =>  h(3) = 3,6 mét

  4. Cùng phương pháp, tính ra v(4) = 9,8 m/s

  5. Cùng phương pháp, tính ra v(5) = 4,9 m/s

  6. Cùng phương pháp, tính ra h(6) = 6,75 m

  Sự thật không cần đến thời gian (t). Mình dùng t đễ viết cho gọn , khỏi phải dùng chỉ số thôi .

  • Commenter avatarĐăng nhập để trả lời câu hỏi
Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.