martha đã hỏi trong Kinh doanh & Tài chínhTài chính cá nhân · 9 tháng trước

A moving truck has 2 ramps, 3m long and 4m long, for loading and unloading. Which ramp creates a greater angle of elevation with the ground?

1 Câu trả lời

Xếp hạng
  • ?
    Lv 7
    9 tháng trước

    A 3 m long ramp creates a greater angle of elevation with the ground, 

    compared to a 4 m long ramp.

Bạn vẫn có câu hỏi? Hãy hỏi ngay để nhận câu trả lời.