Viet đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 1 tháng trước

Dựng đường thẳng d đi qua M sao cho AB nhỏ nhất?

Cho góc nhọn xOy, M là điểm cố định thuộc góc xOy , qua M dựng đường thẳng d cắt Ox, Oy tại A, B sao cho:

AB nhỏ nhất

Chưa có câu trả lời nào.
Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.