Khuyến đã hỏi trong Khoa học Tự nhiênToán học · 4 tháng trước

Nhờ giải bài toán hình 9. Khó quá?

Cho (O) và (O') cắt nhau tại A và B. Gọi D là trung điểm OO' và E là đối xứng của A qua D. Một cát tuyến qua A cắt (O) tại M và (O') tại N . Chứng minh tam giác EMN cân

Chưa có câu trả lời nào.
Hãy là người đầu tiên trả lời câu hỏi này.