Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người dẫn đầu Điểm Câu trả lời Câu hỏi
1
PC/IS
Cấp bậc7
416,368 15,020 2
2
nhu pham
Cấp bậc7
263,018 45,477 146
3
Bao Công
Cấp bậc7
219,544 131,384 9,373
4
khiem.
Cấp bậc7
219,507 132,333 9,175
5
khiêm
Cấp bậc7
219,478 132,751 9,277
6
Village
Cấp bậc7
164,934 2,735 43
7
Zonic the hedge...
Cấp bậc7
142,625 13,218 168
8
alex
Cấp bậc7
131,163 49,495 6
9
NSG39
Cấp bậc7
123,604 17,488 148
10
(♥)Khả Ái
Cấp bậc7
123,431 495 283
%
CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
Thành viên kể từ:
Điểm Điểm Cấp bậc
Tổng số câu trả lời:
Số điểm tuần này:
Theo dõi
 
Bỏ theo dõi
 
Chặn
 
Bỏ chặn
Đặt câu hỏi
thường được trả lời trong vài phút!
Mở rộng »
Chi tiết
Chi tiết
Câu hỏi hiện có