Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người dẫn đầu Điểm Câu trả lời Câu hỏi
1
PC/IS
Cấp bậc7
416,182 15,060 2
2
nhu pham
Cấp bậc7
262,548 45,793 145
3
Village
Cấp bậc7
164,934 2,741 43
4
Zonic the hedge...
Cấp bậc7
142,635 13,223 168
5
khiem.
Cấp bậc7
124,041 62,155 1,258
6
khiêm
Cấp bậc7
124,040 62,802 1,326
7
Bao Công
Cấp bậc7
124,030 61,325 1,443
8
NSG39
Cấp bậc7
123,592 17,541 148
9
HIỂN B
Cấp bậc7
120,636 8,451 2
10
Khả Ái
Cấp bậc7
120,470 18,351 549
%
CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
Thành viên kể từ:
Điểm Điểm Cấp bậc
Tổng số câu trả lời:
Số điểm tuần này:
Theo dõi
 
Bỏ theo dõi
 
Chặn
 
Bỏ chặn
Đặt câu hỏi
thường được trả lời trong vài phút!
Mở rộng »
Chi tiết
Chi tiết
Câu hỏi hiện có