Bảng xếp hạng

Thứ hạng Người dẫn đầu Điểm Câu trả lời Câu hỏi
1
PC/IS
Cấp bậc7
416,368 15,020 2
2
nhu pham
Cấp bậc7
263,018 45,464 147
3
Bao Công
Cấp bậc7
219,544 131,086 9,372
4
khiem.
Cấp bậc7
219,507 132,013 9,175
5
khiêm
Cấp bậc7
219,478 132,431 9,277
6
Wilson
Cấp bậc7
164,934 2,731 43
7
Zonic the hedge...
Cấp bậc7
142,625 13,218 168
8
alex
Cấp bậc7
131,163 51,476 6
9
NSG39
Cấp bậc7
123,604 17,488 148
10
💕Khả Ái
Cấp bậc7
123,431 507 288
11
HIỂN B
Cấp bậc7
120,636 8,447 2
12
Doll Lie
Cấp bậc7
118,522 8,639 92
13
Rùa chậm chạp™
Cấp bậc7
117,735 4,546 2
14
Thùy Dương
Cấp bậc7
111,922 -488 583
15
Misereor Super ...
Cấp bậc7
102,705 12,776 269
16 96,644 23,782 33
17
CHÂN NHƯ
Cấp bậc7
90,827 19,522 3,567
18 89,876 14,832 33
19
Đ.G Hàng Cuối
Cấp bậc7
87,826 19,745 1
20
Binh ct1
Cấp bậc7
85,926 7,584 0
%
CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT
Thành viên kể từ:
Điểm Điểm Cấp bậc
Tổng số câu trả lời:
Số điểm tuần này:
Theo dõi
 
Bỏ theo dõi
 
Chặn
 
Bỏ chặn
Đặt câu hỏi
thường được trả lời trong vài phút!
Mở rộng »
Chi tiết
Chi tiết
Câu hỏi hiện có